۳هزارو۵۰۰متر از جداول فرسوده ناحیه صنعتی تعویض شد


با توجه به لزوم بهسازی و ساماندهی زیرساخت‌های شهری، عملیات ترمیم جداول فرسوده معابر اصلی ناحیه صنعتی انجام شد، که بر این اساس ۳هزار و ۵۰۰متر از جداول فرسوده ترمیم و تعویض گردید. ‌
درپوشگذاری کانال ها ، کفپوش گذاری و پیاده روسازی این معابر نیز در دستور کار قرار دارد.

https://mahshahr.news/151512کپی شد!
83