شناسایی و برطرف کردن ۱۵ نقطه مستعد آبگرفتگی در بندرماهشهر+ تصاویر

در برخی معابر بافت قدیم بندرماهشهر به هنگام بارندگی، آب های سطحی به صورت پراکنده در برخی نقاط تجمیع شده و هیچگونه راه خروجی برای آن وجود نداشت. اکنون با انجام عملیات های متفرقه عمرانی همچون ساخت آبراه و یا لوله گذاری های جزئی، مشکل آبگرفتگی در این مناطق برطرف گردیده است.
برخی از این نقاط شامل کوچه های عرفان و نماز ، خیابان زاهد واقع در فاز ۵، کوچه های رزمنده ۱۳ ، رزمنده ۱۰ ، رزمنده ۸ ، رزمنده ۷ ، رزمنده ۶ ،رزمنده ۵ ، رزمنده ۴، روبروی مسجد امام رضا(ع) و جنب دارالقرآن واقع در فاز۲، جنب میدان هسته ای و کوچه های پرستار۱و۲ در خیابان طالقانی میباشد.


 

https://mahshahr.news/151526کپی شد!
114