کنترل دمای بدن مراجعین /ضدعفونی ساختمان شهرداری بندر ماهشهر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ‌+ تصاویر ‌

برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دمای بدن مراجعین و کارکنان شهرداری بندرماهشهر در مبادی ورودی کنترل می شود. ‌‌
با استقرار نیروهایی در مبادی ورودی شهرداری بندرماهشهر با استفاده از دستگاه‌های تب‌سنج حرارتی، دمای بدن مراجعین و کارکنان، پیش از ورود به شهرداری کنترل و دست های مراجعین ضدعفونی و به آنان دستکش های یکبار مصرف اهدا می شود. ‌
از چند روز گذشته نیز جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ، تمامی اتاق ها ، محوطه بیرونی و ساختمان شهرداری ضدعفونی می شود .https://mahshahr.news/3943کپی شد!
107