اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان گفت: موضوع تخلف اداره ‌ارشاد ‌بندرماهشهر ‌غیر قابل پذیرش بوده و اگر تخلفش‌ اثبات شود شدیدترین برخورد را با آن خواهیم داشت.

فرماندار بندرماهشهر:

فرماندار بندرماهشهر گفت: از نظر فرمانداری دریافت وجه از مرکز اوتیسم شکوفه‌ها توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرماهشهر تخلف بوده‌ است. محسن بیرانوند با تأیید این موضوع اظهار داشت: مرکز اوتیسم برای دریافت مجوز به اداره فرهنگ و ارشاد…