اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

فرماندار بندرماهشهر:

فرماندار بندرماهشهر گفت: از نظر فرمانداری دریافت وجه از مرکز اوتیسم شکوفه‌ها توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرماهشهر تخلف بوده‌ است. محسن بیرانوند با تأیید این موضوع اظهار داشت: مرکز اوتیسم برای دریافت مجوز به اداره فرهنگ و ارشاد…