ازمون کتبی و عملی مهارتی در رشته موسیقی ورایانه اداره فرهنگ وارشاد ماهشهر برگزار گردید خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش پایگاه خبری خورنا|در این ازمون که در روزهای جمعه وشنبه برگزار میگردد با حضور نماینده ناظر از وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی و وهیت اعزامی از اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان و پرسنل اداره ماهشهر در مقطع…