اصناف خوراک خبرخوان خوراک اتم

پس از انتقادات و اعتراضات رسانه‌ها و مردم نسبت به برگزاری نمایشگاه مبلمان همزمان با پیک چهارم کرونا در بندرماهشهر، ظهر روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ستاد مقابله با کرونا بندرماهشهر دستور بازگشایی این نمایشگاه را در ساعات مشخص در…