انتخاب خوراک خبرخوان خوراک اتم

عضو دوره پنجم شواری اسلامی شهر و روستا بندرماهشهر:

عضو دوره پنجم شواری اسلامی شهر و روستا بندرماهشهر گفت: افراد واجد شرایط تصدی پست شهرداری تا ۱۵ مرداد ماه فرصت دارند سوابق خود را جهت بررسی ارائه دهند.