بازداشت خوراک خبرخوان خوراک اتم

محمدرضا جعفری اصل شامگاه جمعه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ درباره پرونده مبارزه با فساد شهرداری این شهر اظهار کرد: بر اساس گزارش سربازان گمنام امام زمان(عج) متهمانی که مرتکب تخلفات و فساد گسترده مالی در شهرداری شدند، از سوی دادگستری بندر امام خمینی(ره) صادر شد.