بخش مرکزی بندرماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

رییس مرکز بهداشت بندرماهشهر:

رییس مرکز بهداشت شهرستان بندر ماهشهر گفت: سه روستای شهرستان بندرماهشهر از آب خام استفاده می کنند که این موضوع سلامت شهرستان را به خطر انداخته است.