برق خوراک خبرخوان خوراک اتم

نماینده بندر ماهشهر در مجلس شورای اسلامی در بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی افق بندر ماهشهر گفت: غیر مستقل بودن نیروگاه افق سبب بی توجهی به این نیروگاه شده است؛ لذا این نیروگاه باید مانند سایر نیروگاه های کشور، یک نیروگاه مستقل و زیرمجموعه برق کشور شود.

مسئول سامانه ۱۲۱ برق جنوب شرق استان خوزستان:

مسئول سامانه ۱۲۱ برق جنوب شرق خوزستان گفت: تمامی نیروهای عملیاتی و مسئولین سازمان برق بندر ماهشهر در تلاش هستند تا مشکل قطعی برق را حل کنند.

با بهره گيري از دانش و توان داخلي

سرپرست اداره تعمیرات برق واحد HD شركت پتروشيمي اميركبير گفت: با تعويض موفقيت آميز تابلو برق انبار محصول واحد HD با تامين اعتبار 800ميليون ريال به مقدار قابل ملاحظه اي درجه حفاظتي اين تابلو برق افزايش يافته و از بروز حوادث در اين تابلو برق كاسته شد.