بیرانوند خوراک خبرخوان خوراک اتم

در این ایام کرونایی که اکثر مشاغل با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند استاندار خوزستان با استفاده از رانت خود دستور تحت‌ پوشش قرار دادن کارمندان ادارات شهرستانی نزد یکی از شعب متعلق به فردی از زادگاه خود کرده است.
مجتبی آباد رئیس شورای اسلامی شهر بندرماهشهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خورنا در واکنش به حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص محدوده بندرماهشهر بیان کرد:شورای شهر بندرماهشهر تا کنون از تمامی مراجع قانونی پیگیری حقوق بندرماهشهر بوده و به…
شاهرخ حسنی l خورنا ذات انسان همواره بدنبال عدالت بوده و هیچگاه در برابر فشار ظلم و ستم کوتاه نیامده است. درست چهل سال پیش مردم این کشور بدنبال عدالت طلبی و احقاق حقوقی برابر دست به…