تابلو خوراک خبرخوان خوراک اتم

مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر در این باره اظهار کرد: به منظور بهبود وضعیت شناسایی معابر و کوچه ها و همچنین دسترسی آسانتر و خدمات رسانی بهتر حدودا ۶۰۰ عدد تابلوی معرفی معابر و کوچه ها در ناحیه صنعتی بندرماهشهر نصب شد

با بهره گيري از دانش و توان داخلي

سرپرست اداره تعمیرات برق واحد HD شركت پتروشيمي اميركبير گفت: با تعويض موفقيت آميز تابلو برق انبار محصول واحد HD با تامين اعتبار 800ميليون ريال به مقدار قابل ملاحظه اي درجه حفاظتي اين تابلو برق افزايش يافته و از بروز حوادث در اين تابلو برق كاسته شد.