تخلف آبفای بندر امام خمینی(ره) خوراک خبرخوان خوراک اتم

خورنا- اداره آبفای بندر امام خمینی(ره) طی روزهای اخیر به‌دلیل بسته شدن حساب مالی اداره آبفا در قبال خدمات آب‌ و فاضلاب شهری اقدام به دریافت وجه نقد و چک به‌جای واریز به حساب دولتی، می‌کند. طبق ماده ۴ قانون…