تدارکات خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئيس واحد تداركات شركت پتروشيمي اميركبير گفت: در جريان توافقات برجام با حذف واسطه هاي موجود در بازار موفق به تامين و ذخيره سازي اقلام ضروري شركت درسال 96 شديم، كالاهايي كه در زمان تحريم‌هاي اقتصادي كشور، قادر به تامين آنها نبوديم.