تعویض خوراک خبرخوان خوراک اتم

با بهره گيري از دانش و توان داخلي

سرپرست اداره تعمیرات برق واحد HD شركت پتروشيمي اميركبير گفت: با تعويض موفقيت آميز تابلو برق انبار محصول واحد HD با تامين اعتبار 800ميليون ريال به مقدار قابل ملاحظه اي درجه حفاظتي اين تابلو برق افزايش يافته و از بروز حوادث در اين تابلو برق كاسته شد.
واکنش امام‌ جمعه بندرماهشهر به ماجراهای اخیر شهرستان: سریعتر تکلیف مسئولینی که قرار است تعویض شوند مشخص شود/ صحیح نیست که از تریبون مقدس نماز جمعه مردم با فتته گران ۸۸ مقایسه شوند/ امامان جمعه تریبون را به هرکسی ندهند/ دولت مخالف شهرستان شدن شهرهاست