تقدیر خوراک خبرخوان خوراک اتم

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر به نمایندگی از شرکت پرآوازه پتروشیمی امیرکبیر شب گذشته مهمان خانواده عساکره از کارکنان پتروشیمی امیرکبیر بود تا در محفلی صمیمی با اهدای هدیه ای قدردان زحمات زینب عساکره برای افتخارآفرینی در خانواده بزرگ پتروشیمی امیرکبیر باشند.