تنظیم خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بندرماهشهر:

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بندرماهشهر گفت: همت مضاعفی برای اجرای مناسب طرح تامین و توزیع کالاهای اساسی تنظیم بازار شده است و تمام ظرفیت ها نیز به کار گرفته تا نظارتی کامل و مستمری بر واحدهای صنفی شهرستان انجام شود.