جلسه شورا خوراک خبرخوان خوراک اتم

در اولین جلسه علنی شورای شهر بندرماهشهر

رئیس شورای شهر بندماهشهر گفت: صبح امروز از مجموع ۱۵ کانتینر کابین های چرخ و فلک ۵ کانتیر آن تخلیه شد و طی روزهای آینده مابقی کانتینر های این چرخ و فلک تخلیه خواهد شد.