حریم خوراک خبرخوان خوراک اتم

مجاهد نظارات رئیس شورای شهر بندر ماهشهر با بیان اینکه حریم و محدوده بندر ماهشهر خط قرمز ما است، گفت: هرگز برای محدوده با هیچ احدی وارد مذاکره نمی‌شویم