دادستان بندرماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

دادستان عمومی و انقلاب بندر ماهشهر از دعوت و تذکر به رئیس اداره آب و فاضلاب بندرماهشهر در خصوص شکستگی‌های لوله‌های آب و فاضلاب و سرازیر شدن آن‌ها به کوچه‌ها و خیابان‌ها در آینده نزدیک خبر داد.