شبکه بهداشت خوراک خبرخوان خوراک اتم

مسلم خواجوی درباره شیوع پشه آئدس آفریقایی گفت: پشه آئدس یک حشره آفریقایی است که به دلیل مناسبات جهانی در شمال کشور؛ استان گیلان و در جنوب؛ استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مواردی مشاهده شده است.
  در روزهایی که بحث اساتید و مدیران پروازی داغ بود شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد کسانی هم باشند که از عنوان «پروازی» برای حمله به متخصصان و پزشکان کاربلد بهره‌گیری کنند! آنهم درست در مقطعی که تَن خوزستان بیش…