شهردار بندرماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

توسط شهردار بندرماهشهر صورت گرفت:

مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر در گفتگو با خبرنگار خورنا در خصوص پروژه های عمرانی شهرک طالقانی اظهار داشت: طی یک سال گذشته پروژه های مختلفی برای شهرک طالقانی در نظر گرفته شده و بسیاری از آنان تاکنون به اتمام…

مجاهد نظارات در دیدار با رئیس جدید شورای اسلامی شهر بندرماهشهر بیان کرد:

شهردار بندرماهشهر به همراه جمعی از معاونين و مديران شهرداری با مجتبی آبادی ريیس جديد شورای اسلامی شهر بندرماهشهر ديدار کردند.