شهرک شهید رجایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش خورنا، درششمین روز از هفته دولت با حضور بیرانوند فرماندار بندر ماهشهر ،مجاهد نظارات شهردار، مجتبی آبادی رییس و اعضای شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان محلی ، سالن چند منظوره شهرک شهید رجایی مورد بهره…