شورا خوراک خبرخوان خوراک اتم

شهرداری بندر ماهشهر این روزها با ایجاد کمپین تبلیغاتی به نام "نهضت آسفالت" همراه با فضاسازی‌های گسترده رسانه‌ای، سعی بر سرپوش‌گذاری بر عملکرد ضعیف خود دارد.
عضو شورای شهر بندر ماهشهر با بیان اینکه جلسه رسمی صبح امروز این شورای بدون نتیجه به پایان رسیده بود، گفت: امضای ما بدون اطلاع خودمان پای صورتجلسه انتخاب شهردار درج شده است.
در آخرین روز مهلت قانونی شورا جهت انتخاب شهردار بندرماهشهر، به دلیل ناتمام ماندن جلسه انتخاب شهردار اعضای شورا حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشدند و همزمان با اضافه کردن تعدادی از نیروهای حراست و اجراییات سعی در ایجاد جویی امنیتی کردند.
اعضای شورای شهر بندرماهشهر در روزهای اخیر نشست‌های رسمی و غیر رسمی فشرده ای به منظور انتخاب شهردار برگزار کرده اند تا با بررسی گزینه های مختلف بهترین گزینه را انتخاب کند. اتفاقی که برای حدود ۶۰ شهر در کشور…
علی چاروسائی، مدیرمسئول خبرگزاری خورنا در ادامه سلسله یادداشت‌های روشنگرانه درباره گزینه های شهرداری بندرماهشهر، نوشت: یکی دیگر از گزینه های سکانداری شهرداری بندرماهشهر سجاد حیدری کارمند ساده شهرداری منطقه ۱۱ تهران است.
جلسه انتخاب شهردار که پیش تر قرار بر برگزاری آن در روز پنجشنبه بود با فشار گروهک سیاسی ناصالح به روز دیگر موکول شد.