صادر کننده برتر سال خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیریت بانک توسعه صادرات ایران در خوزستان و مدیر امور شعب و بازاریابی این بانک، کسب رتبه‌ی «صادرکننده نمونه سال ۱۳۹۶ استان خوزستان» توسط شرکت پتروشیمی مارون را به مدیرعامل و کارکنان این شرکت تبریک گفتند.