عادل دریس خوراک خبرخوان خوراک اتم

با پیگیری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان صورت گرفت؛

با اهتمام اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برای از سرگیری فعالیت‌های آموزشی دانشگاه علمی کاربردی بندرامام خمینی(ره)، زمینه‌ی توافق برای همکاری میان این دانشگاه با یکی از شرکت‌های کارگزای خدمات بندری فراهم شد.

بنادر خوزستان؛ جولانگاه غیربومی‌ها

بعد از انتصاب مدیرکل بومی بنادر و دریانوردی خوزستان، انتظار می‌رفت دیدگاه‌های موجود در مورد بی‌اعتمادی به مقوله بومی‌گرایی از این اداره رخت بر ببندد، اما در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد.