عباس آخوندی خوراک خبرخوان خوراک اتم

وزیر راه و شهرسازی به منظور بازدید از سایت پارسیان ریل شرق، سایت نظم آفرینان سهند، سایت نفتی خط نقره‌ای قشم وارد مجتمع بندری امام خمینی(ره) شد. کلنگ‌زنی تعمیرات اساسی اسکله ۲۷ تا ۳۴ بندر، کلنگ‌زنی کارخانه تولید خوراک دام…