عباس اویسی خوراک خبرخوان خوراک اتم

غلامعباس اویسی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری در یادداشتی برای خورنا نوشت: در دی ماه سال 1398 استاندار خوزستان در مصاحبه ای اعلام کرد که در شهرستان بندرماهشهر کمیته ای بنام توسعه متوازن پیرامون مسئولیت‌های اجتماعی مجموعه‌های پتروشیمی و اقداماتی که باید در مناطق مختلف صورت بگیرد، تشکیل میشود.

رئیس انجمن دوستداران میراث خلیج فارس بندر ماهشهر:

رئیس انجمن دوستداران میراث خلیج فارس با بیان اینکه بندر ماهشهر دروازه گردشگری ایران در جنوب است، گفت: شهرستان بندر ماهشهر به قطب گردشگری آبی کشور تبدیل می‌شود.