فضای سبز خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش پایگاه خبری ماهشهرنیوز، به منظور بهسازی فضای سبز نقاط مختلف ناحیه صنعتی واحد فضای سبز منطقه ۲ شهرداری بندر ماهشهر اقدام به نی زدایی و بوته زنی علف های هرز کرد.
شهردار صنعتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر گفت: فضای سبز شرکت پتروشیمی امیرکبیر با وسعت 35 هزار مترمربع به نسبت مساحت موجود در بین مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از لحاظ کیفیت و کمیت دارای رتبه نخست است.