فنی حرفه ای خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان:

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان گفت: یکی از بارزترین موضوعاتی که در جامعه به صورت محسوس مشاهده می شود، موضوع آموزش گریزی است، همچنین روش های آموزشی ما در همه ی حوزه‌ها قدیمی شده که این دو موضوع، چالشهای مهم فراروی مهارت آموزی هستند.
گزارشات فراوانی از سوی شهروندان شهرستان بندرماهشهر مبنی بر وجود تخلفات و برخی کم کاری ها در فنی و حرفه ای بندرماهشهر سبب شد پایگاه خبری خورنا پرونده ای در این خصوص تشکیل دهد. به گزارش خورنا شهرستان بندرماهشهر با…