مجتبی آبادی خوراک خبرخوان خوراک اتم

رییس شورای اسلامی شهر بندرماهشهر:

رییس شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از تولید بیش از 500 پایه روشنایی و نصب آن در معابر مختلف توسط واحد تاسیسات شهرداری خبر داد.

مجاهد نظارات در دیدار با رئیس جدید شورای اسلامی شهر بندرماهشهر بیان کرد:

شهردار بندرماهشهر به همراه جمعی از معاونين و مديران شهرداری با مجتبی آبادی ريیس جديد شورای اسلامی شهر بندرماهشهر ديدار کردند.