مجتبی دیناروند خوراک خبرخوان خوراک اتم

نیمی از ماه مهر و شروع مدارس می‌گذرد ولی تعدادی از کلاس‌های درس بندر ماهشهر همچنان رنگ معلم به خود ندیده است. مشکل کمبود معلم در شهرستان بندر ماهشهر از سال‌های قبل آغاز شده است. سالیانه تعداد زیادی از معلمان…
با گذشت پانزده روز از ماه مهر و بازگشایی مدارس، تعدادی از مدارس بندرماهشهر و شهرک های اطراف همچون شهرک طالقانی از نبود معلم در کلاس های درس خود رنج میبرند.   تعدادی از والدین در پیام های خود به پایگاه…