محرم خوراک خبرخوان خوراک اتم

نادر محمودی کارشناس مسئول ایمنی توزیع برق بندر ماهشهر گفت: نظر به قرار گرفتن در آستانه‌ی ماه محرم، ضمن عرض تسلیت شهادت سید و سالار شهیدان و یاران با وفایش در خصوص جلوگیری از وقوع حوادث مرتبط با شبکه های توزیع برق نظیر برق گرفتگی، آتش سوزی و غیره هشدار داد.
نادر محمودی کارشناس مسئول ایمنی توزیع برق بندر ماهشهر گفت: نظر به قرار گرفتن در آستانه‌ی ماه محرم، ضمن عرض تسلیت شهادت سید و سالار شهیدان و یاران با وفایش در خصوص جلوگیری از وقوع حوادث مرتبط با شبکه های توزیع برق نظیر برق گرفتگی، آتش سوزی و غیره هشدار داد.