مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرکل شیلات خوزستان تاکید کرد:

مدیرکل شیلات خوزستان گفت: محدودیتی به عنوان ممنوعیت صید در آبهای استان خوزستان نداریم اما درحال حاضر از صید آبزیان با استفاده از روشهای غیرمجاز جلوگیری می شود یعنی در واقع ما تنها از تخلفات جلوگیری می کنیم.