مستانه خواجه گیری خوراک خبرخوان خوراک اتم

پس از جنجال‌های فراوانی که اداره ارشاد اسلامی بندر ماهشهر به خود دید بالاخره روز گذشته خبر رفتن و استعفای مستانه خواجه‌گیری در فضای مجازی منتشر شد.
با روی کار آمدن مدیریت جدید در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرماهشهر روند اخذ مجوز توسط گروه های هنری تغییر اساسی پیدا کرده است. این اداره برای صدور مجوز اجرای هر گونه برنامه هنری از متولیان آن مبالغ هنگفتی…