منافع ملی خوراک خبرخوان خوراک اتم

علی گلمرادی نماینده بندرماهشهر،امیدیه،هندیجان و بندرامام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خورنا درباره ی مدیران پروازی اظهار کرد: مدیران پروازی به نفع مدیریت کشور نیستند، به این دلیل که نمی توانند آنچه که بر اساس اصول…