منتخب شهردار خوراک خبرخوان خوراک اتم

پس از انتخاب به عنوان شهردار؛

ظهر امروز شورای شهر بندر ماهشهر در جلسه انتخاب شهردار  با ۵ رای موافق رییس این دوره شورا مجاهد نظارات را به عنوان  شهردار بندر ماهشهر انتخاب کرد. در همین راستا نظارات بیانیه ای صادر کرد؛ این بیانیه به شرح…