موفقیت خوراک خبرخوان خوراک اتم

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر به نمایندگی از شرکت پرآوازه پتروشیمی امیرکبیر شب گذشته مهمان خانواده عساکره از کارکنان پتروشیمی امیرکبیر بود تا در محفلی صمیمی با اهدای هدیه ای قدردان زحمات زینب عساکره برای افتخارآفرینی در خانواده بزرگ پتروشیمی امیرکبیر باشند.

برای دومین بار در صنعت پتروشیمی

مسئول فن‌آوری، اطلاعات و ارتباطات شرکت پتروشیمی امیرکبیر گفت: پروژه ERP در شرکت پتروشیمی امیرکبیر برای دومین بار در صنعت پتروشیمی با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای سازمان و افزایش بهره‌وری اجرا می‌شود.

برای دومین بار در سطح کشور

رئیس واحد بهداشت پتروشیمی امیرکبیرگفت: برای دومین باردر سراسرکشور پروژه ارزیابی ریسک و مخاطرات شغلی با هدف شناسایی و حذف این مخاطرات در پتروشیمی امیرکبیر اجرا شد.