نشت گاز کلر خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت پتروشيمي امير كبير، ظهرامروز دوشنبه مانور نشت گاز در دستگاه كلر زني به واحد كولينگ پلي الفين پتروشيمي امير كبير از ساعت 9 و 30 دقيقه صبح تا حدود 11 قبل از ظهر با حضور تعدادي از نيروي هاي امدادي و آتش نشاني و مسئولين واحدهاي HSE و CF شركت با هدف رفع نگراني پرسنل بهره برداري از كار كردن با گاز كلر با موفقيت اجرا شد.
رئيس واحد CF پتروشيمي امير كبير گفت: نصب دستگاه كلريناتور با استفاده از آب كلر كمك شاياني به بهبود آب كولينگ در واحد CF پتروشيمي امير كبير مي كند، به همين منظور مانور امروز با هدف رفع نگراني پرسنل بهره برداري از كار كردن با گاز كلر برگزار شد.