نظارات خوراک خبرخوان خوراک اتم

جمشید نظارت، مرد متفکر و روی صحنه‌ی بسیاری از انتخابات در بندرماهشهر با حکم استاندار خوزستان به معاونت سیاسی فرمانداری بندرماهشهر منصوب شد.
مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: در دو سال گذشته تقریبا یک هزار و 200 متر از کانال‌های شهرک سامان‌دهی شده است. کانال خیابان اصلی شهرک طالقانی ترمیم و درپوش گذاری شده و علاوه بر آن از خروجی فاز 6 تا ورودی شهرک طالقانی نیز کانال کشی و بخش های مهم آن درپوش گذاری شده است .