وزیر بهداشت،درمان خوراک خبرخوان خوراک اتم

در دیدار حبیب آقاجری با وزیر بهداشت مطرح شد:

نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی(ره ) در دیدار با بهرام عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفع سریع کمبود‌های بیمارستان‌ حاجیه نرگس معرفی و تامین نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی را خواستار شد.