پتروشیمی امیر کبیر خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئيس واحد CF پتروشيمي امير كبير گفت: نصب دستگاه كلريناتور با استفاده از آب كلر كمك شاياني به بهبود آب كولينگ در واحد CF پتروشيمي امير كبير مي كند، به همين منظور مانور امروز با هدف رفع نگراني پرسنل بهره برداري از كار كردن با گاز كلر برگزار شد.