پتروشیمی فجر خوراک خبرخوان خوراک اتم

تراش‌کاری الماس آبی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر

مدیرعامل پتروشیمی پتروناد آسیا گفت: عملیات بی‌نظیر و منحصر به فرد هات‌تپ بر روی خط بخار پتروشیمی فجر به پتروناد آسیا با موفقیت انجام شد.
نماینده مردم بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان، بندر امام خمینی(ره) و بخش جولکی در مجلس انعقاد قرارداد ۸۵ روزه با نیروها را ازسوی پتروشیمی فجر غیرقانونی خواند و گفت: این نوع قرارداد صرفا برای فرار از تعهد و پرداخت حق بیمه و دیگر حق و حقوق کارکنان زحمتکش عملیاتی صنعت پتروشمی صورت می‌گیرد.