کارون خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون شبکه‌های آبیاری سازمان آب و برق خوزستان:

معاون شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه طرح انتقال آب از حوضه کارون به جراحی هنوز اجرایی نشده و در مرحله مطالعات است گفت: مطالعات مرحله دوم این طرح در حال انجام است.
مدیرعامل پتروشیمی کارون که در دوره‌ مدیریت خود، شرکت‌ پتروشیمی آبادان را به زیان برده بود و پتروشیمی کارون را در زیانی مستمر اداره کرده بود، قصد دارد تا کرسی مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس، بزرگترین شرکت بورسی و پتروشیمیایی ایران را در اختیار گیرد؛ اتفاقی که کارشناسان حتی احتمال آن‌ را حیرت انگیز میدانند.
دفتر حبیب آقاجری و دستیار وی در امور پتروشیمی در بیانیه ای اعلام کردند: بررسی وضعیت سکونت و شرط بومی گرایی در استخدامی های مربوط به پروژه هایکو پتروشیمی کارون به اتمام نرسیده و در دست انجام است.
مدیر بازرگانی پتروشیمی کارون گفت: در شرایط پسابرجام پتروشیمی کارون وضعیت بسیار مناسبی در فروش محصولات خود تجربه کرد. چرا که توافقات برجام بسیاری از موانع مبادلات بین المللی را از سر راه برداشت و به گونه ای کاملا محسوس افزایش صادرات قابل لمس بود.