کانون محیط زیست خوراک خبرخوان خوراک اتم

انتخابات شورای مرکزی کانون های دانشجویی فرهنگی تئاتر ،محیط زیست و هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر ماهشهر ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار شد و اعضای شورای مرکزی این کانون ها با رای دانشجویان مشخص شدند.