کتابخانه خوراک خبرخوان خوراک اتم

با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بندرماهشهربا اعلام خبر برگزاری نمایشگاه کتاب در کتابخانه مرکزی این شهرستان گفت:هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب ارتقای شاخص های فرهنگی،توسعه گفتمان و ایجاد عدالت های فرهنگی در شهرستان است.