کتابخوانی خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان:

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گفت: استقبال خوب مردم شهرستان بندرماهشهر از نمایشگاه کتاب نشانه رضایت آنها از کیفیت نمایشگاه و علاقمندی به کتاب است.