ERP خوراک خبرخوان خوراک اتم

برای دومین بار در صنعت پتروشیمی

مسئول فن‌آوری، اطلاعات و ارتباطات شرکت پتروشیمی امیرکبیر گفت: پروژه ERP در شرکت پتروشیمی امیرکبیر برای دومین بار در صنعت پتروشیمی با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای سازمان و افزایش بهره‌وری اجرا می‌شود.