به منظور رفاه حال شهروندان

شهرداری بندر ماهشهر اقدام به احداث و نصب تعداد ۵ ایستگاه اتوبوس در ناحیه صنعتی نموده است.

خورنا – به منظور رفاه حال شهروندان  شهرداری بندر ماهشهر اقدام به احداث و نصب تعداد ۵ ایستگاه اتوبوس در خیابان های اراک ، نفت و همچنین جنب مدارس خوارزمی و مکتب الزهرا(س) در ناحیه صنعتی کرد.

 

https://mahshahr.news/108048کپی شد!
3499